آخرین اخبار دانشگاه
عقد قرارداد همکاری با شرکت آمل به‌دانه طبرستان 6/7/2022 11:17:03 AM
عقد قرارداد همکاری با شرکت آمل به‌دانه طبرستان

موضوع قرارداد عبارت است از " فرموالسیون، بهینه سازی و ارزیابی بالینی کارآیی مکمل فیتوژنیک بر پایه اسانس های گیاهی"، قرارد بین شرک...

برنامه ملی گرنت فناوری، سومین فراخوان طرح جوانه (حمایت از پایان‌نامه‌ها/رساله‌های بازارگرا) 6/1/2022 12:02:25 PM
برنامه ملی گرنت فناوری، سومین فراخوان طرح جوانه (حمایت از پایان‌نامه‌ه...

💢برنامه ملی گرنت فناوری 🔹سومین فراخوان طرح جوانه 💠 به اطلاع می رساند فراخوان دور سوم «طرح گرنت جـوانه» از 1 خردادم...

وبینار در رابطه با سومین فراخوان طرح جوانه استان مازندران (حمایت از پایان‌نامه‌ها/رساله‌های بازارگرا) 5/31/2022 3:32:08 PM
وبینار در رابطه با سومین فراخوان طرح جوانه استان مازندران (حمایت از پا...

نشست مشترک دفتر کارآفرینی و ارتباط با صـنعت دانشــگاه با پارك علم و فناوري اســتان مازندران جهت معرفی و شـرایط استفاده از حمایت ه...

بازدید از مرکز تحقیقات برنج کشور - معاونت مازندران 5/31/2022 2:55:25 PM
بازدید از مرکز تحقیقات برنج کشور - معاونت مازندران

با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، پس از رایزنی و هماهنگی با موسسه تحقیقات برن...

بازدید از شرکت مازندشیر 5/31/2022 10:43:53 AM
بازدید از شرکت مازندشیر

روز یکشنبه مورخ 1401/04/08 طی برنامه ای جهت همکاری و رفع معضلات شرکت مازندشیر در صورت امکان، از این شرکت بازدید به عمل آمد. در ا...

بازدید دفتر ارتباط با صنعت به همراه اعضای هیات علمی، از شرکت فراورده‌های گوشتی کاله آمل 5/28/2022 1:04:30 PM
بازدید دفتر ارتباط با صنعت به همراه اعضای هیات علمی، از شرکت فراورده‌ه...

با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، پس از رایزنی و هماهنگی با شرکت فراورده های ...

بازدید از شرکت صنعت سبز طبرستان و انعقاد تفاهم‌نامه با این شرکت 5/18/2022 10:42:55 AM
بازدید از شرکت صنعت سبز طبرستان و انعقاد تفاهم‌نامه با این شرکت

با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، پس از رایزنی و هماهنگی با مدیرت شرکت صنعت س...

بازدید از موسسه سرطان رویان بابل و انعقاد تفاهم‌نامه با این موسسه 5/18/2022 9:57:29 AM
بازدید از موسسه سرطان رویان بابل و انعقاد تفاهم‌نامه با این موسسه

با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، پس از رایزنی و هماهنگی با موسسه سرطان رویان...

دستاورد ها و افتخارات