آخرین اخبار دانشگاه
گزارش فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دکتر بهرام قربانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین 10/19/2022 11:55:27 AM
گزارش فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دکتر بهرام قربانی عضو هیات علمی دا...

به گزارش روابط عمومی د انشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل : دکتر قربانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین در خصوص طرح...

گزارش فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دکتر راحم خوشبخت عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی 10/19/2022 11:50:25 AM
گزارش فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دکتر راحم خوشبخت عضو هیات علمی دان...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر راحم خوشبخت عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت گزارشی ...

تجلیل از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه فن‌بازار شرکت‌های دانش‌محور بخش کشاورزی استان مازندران 9/6/2022 1:15:52 PM
تجلیل از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه فن‌بازار شرکت‌های دانش‌محور بخش کشا...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، جلسه تجلیل از شرکت های حاضر در "نمایشگاه فن بازار شرکت های دانش محور بخش ...

برگزاری جلسه ما بین دانشگاه و قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور 8/24/2022 1:30:12 PM
برگزاری جلسه ما بین دانشگاه و قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیر...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، پس از رایزنی ...

عقد قرارداد همکاری با شرکت آمل به‌دانه طبرستان 6/7/2022 11:17:03 AM
عقد قرارداد همکاری با شرکت آمل به‌دانه طبرستان

موضوع قرارداد عبارت است از " فرموالسیون، بهینه سازی و ارزیابی بالینی کارآیی مکمل فیتوژنیک بر پایه اسانس های گیاهی"، قرارد بین شرک...

برنامه ملی گرنت فناوری، سومین فراخوان طرح جوانه (حمایت از پایان‌نامه‌ها/رساله‌های بازارگرا) 6/1/2022 12:02:25 PM
برنامه ملی گرنت فناوری، سومین فراخوان طرح جوانه (حمایت از پایان‌نامه‌ه...

💢برنامه ملی گرنت فناوری 🔹سومین فراخوان طرح جوانه 💠 به اطلاع می رساند فراخوان دور سوم «طرح گرنت جـوانه» از 1 خردادم...

وبینار در رابطه با سومین فراخوان طرح جوانه استان مازندران (حمایت از پایان‌نامه‌ها/رساله‌های بازارگرا) 5/31/2022 3:32:08 PM
وبینار در رابطه با سومین فراخوان طرح جوانه استان مازندران (حمایت از پا...

نشست مشترک دفتر کارآفرینی و ارتباط با صـنعت دانشــگاه با پارك علم و فناوري اســتان مازندران جهت معرفی و شـرایط استفاده از حمایت ه...

بازدید از مرکز تحقیقات برنج کشور - معاونت مازندران 5/31/2022 2:55:25 PM
بازدید از مرکز تحقیقات برنج کشور - معاونت مازندران

با پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، پس از رایزنی و هماهنگی با موسسه تحقیقات برن...

دستاورد ها و افتخارات